top of page

裝修設計工程 ~ 前奏曲 (一)   

裝修設計

很多朋友因新居裝修感到很大煩惱 ,

包括 :

無經驗 ( 唔知問邊嗰 ? )

有經驗 ( 不愉快 ! )

無意念 ( No idea ! )

太多意念 ( 多到自己都.........亂哂龍 ! )

選購材料 ( 燕瘦環肥 ...正 ! 正 ! 正 ! 花多眼亂)

選裝修設計公司 (大公司太貴啦 ! 打單泡嘅師傅又唔想要 !)

先生和太太意見分岐 ( 鬧交多過一齊食飯 ! )

工作忙碌 , 筋疲力盡 , 放工後再無精力.........等 ,

放工後上網 、 上討論區、找資料、 Copy人家的圖片.........

要有自家風格的 , 還有一大堆圖片 , 要 1 號咀 , 2 號鼻 , 3 號眼 .........

慢慢研究 , 細細咀嚼 ( 返工一樣 ! )

還有最重要的是........錢 ! 錢 ! 錢 !

 

 

以下是我 20 年經驗所知的 , 希望一些意見對我的朋友會有幫助 :

 

設計為方便日常生活所需 , 表達屋主的藝術品味和優化家居生活 ,

不是一味裝璌高貴 , 花巧造作 , 幾多錢 ? 都祇是買得一屋俗氣裝璜 ,

 

 

注意 : 是表達屋主的藝術品味 , 而不是設計師曲高和寡的陳列室 , 你喜歡住 Showroom 嗎 ?

 

 

設計師告訴你的 ~「10個秘密」 稍後話你知!

 

我們的座右銘 :

知無不言 , 言無不實 !

歡迎來圖或上門報價 , 親力親為 , 事事耐心 !

 

bottom of page